Fjordgruppen

for Roskilde Fjord og Isefjord


I fællesskab får vi klimasikret vores kyster og værdier omkring
Isefjord og Roskilde Fjord

Det her vil vi gerne undgå...

Foto af Frank Skibby Jensen

Er mit hus i fare for oversvømmelse?


Foreningens formål er at fremme en helhedsorienteret klimatilpasning af Roskilde Fjord og Isefjorden.


Vi har fokus på beskyttelse mod oversvømmelser ved stormflod og havvandsstigning, men også fra regnvand, grundvand og vandløb.


Klimatilpasningen skal være forankret i de borgernære interesser i fjordenes opland med et regionalt perspektiv

Grundejer-foreninger, digelag, andre foreninger og enkeltpersoner.


TV Øst om stormfloden 30. januar 2022