TV Øst om stormfloden 30. januar 2022

Fjordgruppens formand Jørgen Hedegreen blev interviewet af TV Øst i fobindelse med Malik stormfloden. 

Artikler; De løbende aktiviteter

TV Øst om stormfloden 30. januar 2022

Temadag om kystsikring og

klimatilpasning

Regional klimasikring af Roskilde Fjord og Isefjorden

Få sat den prop i fjordmundingen for Roskilde Fjord og Isefjorden

Stormflodsfortællinger