Aktiviteter

- Tillæg til foreningens vedtægter

Dette addendum er ikke en del af vedtægterne, men en del af bestyrelsens og medlemmernes arbejde. Det kan løbende ændres af bestyrelsen eller af en generalforsamling via simpelt flertal af de fremmødte.


Foreningen arbejder for, at der anlægges et regionalt perspektiv for en samlet klimatilpasning af Roskilde Fjord - Isefjorden, der er forankret i de borgernære interesser. I den forbindelse skal der f.eks. tages stilling til om en samlet regional klimatilpasning ved Hundested-Rørvig (se: gcs.dk) ud fra alle forhold er den bedste løsning, eller om en regional samlet koordinering af lokale og/eller semiregionale løsning er bedre. 


Vi arbejder med:


Vidensdeling

At fremme viden- og erfaringsdeling i foreningen gennem faglige arrangementer og workshops.


At indsamle og udbrede viden og resultater fra projekter og netværk, ikke kun for Roskilde Fjord og Isefjorden, men også nationalt og internationalt, for at sikre at opnåede erfaringer og kompetencer fastholdes og gøres tilgængelige for alle i foreningen.

Udviklingsarbejde

At søge midler til selv at igangsætte analyser, innovations- og udviklingsarbejde, samt pilotprojekter og konkrete projekter, der understøtter det regionale perspektiv med udgangspunkt i de borgernære interesser.

Samarbejder

At aktivt søge samarbejdsmuligheder. Herunder at indgå aktivt som den borgernære stemme i det signaturprojekt som DNNK har startet for Roskilde Fjord og Isefjorden og i den forbindelse etablere samarbejde med eksisterende og kommende forsknings-, udviklings-, og innovationsprojekter i Roskilde Fjord og Isefjorden.

Politisk påvirkning

At påvirke den landspolitiske, regional politiske og lokalpolitiske dagsorden i forhold til foreningens formål.