Aktiviteter

- Tillæg til foreningens vedtægter

Dette addendum er ikke en del af vedtægterne, men en del af bestyrelsens og medlemmernes arbejde. Det kan løbende ændres af bestyrelsen eller af en generalforsamling via simpelt flertal af de fremmødte.


Foreningen arbejder for, at der anlægges et regionalt perspektiv for en samlet klimatilpasning af Roskilde Fjord - Isefjorden, der er forankret i de borgernære interesser. I den forbindelse skal der f.eks. tages stilling til om en samlet regional klimatilpasning ved Hundested-Rørvig ud fra alle forhold er den bedste løsning, eller om en regional samlet koordinering af lokale og/eller semiregionale løsning er bedre. 


Vi arbejder med:

Vidensdeling

At fremme viden- og erfaringsdeling i foreningen gennem faglige arrangementer og workshops.


At indsamle og udbrede viden og resultater fra projekter og netværk, ikke kun for Roskilde Fjord og Isefjorden, men også nationalt og internationalt, for at sikre at opnåede erfaringer og kompetencer fastholdes og gøres tilgængelige for alle i foreningen.

Udviklingsarbejde

At undersøge muligheder for alternativ finansiering, at igangsætte analyser, innovations- og udviklingsarbejde, samt pilotprojekter og konkrete projekter, der understøtter det regionale perspektiv med udgangspunkt i de borgernære interesser.


At gennemføre en medlemskampagne for at etablere en bredere fundering af foreningen.


At sikre regelmæssig opdatering af websiden.

Opdateret efter Generalforsamlingen 2023

Samarbejder

At aktivt søge samarbejdsmuligheder for at fremme udviklingsarbejdet. Herunder at indgå aktivt som den borgernære stemme i eksisterende og kommende forsknings-, udviklings-, og innovations-projekter i Roskilde Fjord og Isefjorden.


At indgå samarbejdsaftaler med andre, herunder det Nationale Netværk for Klimatilpasning samt aktivt deltage i det nationale netværk for digelag etableret i Juelsminde i april 2023.


At samarbejde med Sverige (EU Interreg I) samt i Stormsafe med Holland, Frankrig, England og Tyskland (EU Interreg II). 

Politisk påvirkning

At påvirke den landspolitiske, regional politiske og lokalpolitiske dagsorden i forhold til foreningens formål.


At fremme ønsket om en national forebyggelsesfond ud fra tanken om, at stormflodsfonden, vi alle betaler til via bygningsforsikring, ikke kun skal rydde op, men også arbejde forebyggende.