Fjordgruppen

for Roskilde Fjord og Isefjord


I fællesskab får vi klimasikret vores kyster og værdier omkring
Isefjord og Roskilde Fjord

Er det muligt at løse kystsikringsproblemerne for Isefjorden og Roskilde Fjord med en regional løsning?


Radikale Venstre i Frederikssund inviterer til debat.


Inden debatten vil Fjordgruppen, som er en borgerdrevet og tværkommunal gruppe præsentere sig selv og de projekter, som de er involveret i (se www.fjordgruppen.dk).


Mødet afholdes på Elværket i Frederikssund


Mandag den 27. maj kl. 19:30 – 21:30


Program:


1. Introduktion ved Søren Weimann (formand for Klima, Natur og Energi og byrådsmedlem for Radikale Venstre)


2. Fjordgruppen fortæller om deres arbejde og projekter
• Kort introduktion af Fjordgruppen.dk
• Storm_Safe EU projekt (11 partnere fra NL, FR, BE, DE, DK, SE) hvor Fjordgruppen er Associated Partner med hollandske Kystdirektorat Rijkswaterstaat https://www.rijkswaterstaat.nl/en. Roskilde-/Isefjord området er udpeget som supercase).
• Dialog med EIB (Den Europæiske Investeringsbank)
• Kommunernes mulighed for at finansiere arbejdet med en EU InterReg ØKS ansøgning f.eks. med en sydsvensk kommune,
• Fjordgruppen og Landsforeningen af Digelag: Klimatilpasningsplan ver 2.


3. Spørgsmål til Fjordgruppens arbejde


4. Bredere debat om perspektiverne, mulighederne, problemerne og viljen i de enkelte kommuner og i staten til at etablere en regional løsning.


Tilmeld dig gerne til mødet på Facebook (facebook.com/events/1417973295517060). 


Venlig hilsen,


Radikale Venstre i Frederikssund

Det her vil vi gerne undgå...

Foto af Frank Skibby Jensen

Ekstraordinær

Generalforsamling 19.04.2024Generalforsamling 19.03.2024


Fjordgruppens beretning pr 11. marts 2024
Vi har i december 2023 passeret 10 års dagen for stormen Bodils ødelæggelse r i
Isefjord/Roskilde fjord som blev ”fejret” med nordvest stormen Pia 22 december 2023 og
deraf følgende stormflod med forhøjet vandstand på op til ca. 170 cm (med prognoser op til
2m) i de 2 fjorde samt en mindre Pia i januar 2024 med op til 150 cm højvande.

Se mere under Artikler

Foreningens formål er at fremme en helhedsorienteret klimatilpasning af Roskilde Fjord og Isefjorden.


Vi har fokus på beskyttelse mod oversvømmelser ved stormflod og havvandsstigning, men også fra regnvand, grundvand og vandløb.


Klimatilpasningen skal være forankret i de borgernære interesser i fjordenes opland med et regionalt perspektiv

Grundejer-foreninger, digelag, andre foreninger og enkeltpersoner.


TV Øst om stormfloden 30. januar 2022

Er mit hus i fare for oversvømmelse?