Fjordgruppen

for Roskilde Fjord og Issefjord


I fællesskab får vi klimasikret vores kyster og værdier omkring
Isefjord og Roskilde Fjord

Grundejer-foreninger, digelag, andre foreninger og enkeltpersoner.


Referat fra

Stiftende Generalforsamling

Foreningens formål er at fremme en helhedsorienteret klimatilpasning af Roskilde Fjord og Isefjorden.


Vi har fokus på beskyttelse mod oversvømmelser ved stormflod og havvandsstigning, men også fra regnvand, grundvand og vandløb.


Klimatilpasningen skal være forankret i de borgernære interesser i fjordenes opland med et regionalt perspektiv

Vedtægter